หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม)หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 25   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 167 )
หลักสูตร เลขานุการศาล   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 771 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1448 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 158 )
การรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 997 )
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แก่นการจัดการด้านการเงิน" รุ่นที่1   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 448 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" รุ่นที่ 24   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1114 )
รายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555 ที่ยังไมสำเร็จการศึกษา   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 763 )
บัญราชชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1035 )
รายละเอียดการดำเนินการของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2558 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1266 )
โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารองค์กรสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ 1   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1205 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1404 )
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 340 )
รายชื่อหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2270 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร MiniLLM โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ kฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 874 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 861 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1348 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1402 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1113 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 566 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1051 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 563 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1190 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2372 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1232 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 884 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1722 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3276 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 383 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1814 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5144 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1656 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 692 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 682 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1215 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1048 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2091 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 527 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5937 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3755 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 968 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21216 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2262 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3634 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2456 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 6020 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2548 )
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่17   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 34 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้บริหารกระบฯ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 40 )
การอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 969 )
การติดตามประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ฯ   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 561 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 109 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1624 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตรผู้พิพากษาศฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 294 )
แจ้งผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่และหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติตาฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 333 )
คณะภาษาและการสื่อสารกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 198 )
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชำฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 996 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 523 )
โครงการบรรยายธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 334 )
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แก่ช้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 323 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 412 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 324 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 63 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 34 )
ข่าวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(M.P.A)   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 438 )
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่16   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 311 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 238 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 50 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 276 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 188 )
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 245 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)