หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 82 )
โครงการบรรยายธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 230 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 867 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 313 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 306 )
ข่าวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(M.P.A)   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 389 )
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่16   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 260 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 225 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง)หลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 62)   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 301 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 256 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดปัจฉิมนิเทศผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลชั้นฯ   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 508 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 665 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริการทางการฯ   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 209 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัฯ   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 637 )
ติดตาผลทุนการศึกษาและเร่งดำเนินการตามสัญญารับทุนพร้อมตอบแบบประเมินฯ   25 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 2921 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 542 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 13   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 609 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1002 )
รายชื่อผู้เบิกจ่ายทุนการศึกษา   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 284 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   30 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 819 )
การอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65   28 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2103 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 534 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 543 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1127 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 862 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2311 )
การอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุ่นที่ 14   22 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2215 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1202 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส   9 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 473 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา และได้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว   9 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 407 )
มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 449 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 803 )
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มสมรรถะบุคลาการในการบริหารยุฯ   1 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 568 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 221 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1656 )
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 11   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 2942 )
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค 2 /57และ ภาค 1/58 พร้อมส่วนลดค่าลงทะเบียน   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 397 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 361 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3221 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 361 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและข้อควรเร่งดำเนิฯ   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1388 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1756 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4749 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 569 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1624 )
ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการระดับต้น" รุ่นที่ 1   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1152 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 664 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 666 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1182 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1018 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2052 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 498 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5916 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3679 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 962 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21189 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2247 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3571 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2439 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 5996 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2523 )
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แก่ช้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 309 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 57 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 30 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนมีนาคม 2558   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 398 )
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร MBA (สปท.) รุ่นที่ 23   12 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 33 )
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 65 )
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 94 )
โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 23   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1069 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัมนาจิต 5 ธันวามหาราช   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1194 )
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การอบรมของหน่วยงานภายนอก   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 904 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M ร่วมกับ Chicago-Kent College of Law รุ่นที่ 6   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1542 )
การอบรมทางวิชาการโดยความร่่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และChicago-Kent College of Law สหรัฯ   10 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1279 )
คำแนะในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1419 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 345 )
ภาพกิจกรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ผู้เกษียณอายุราช ประจำปี 25ฯ   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 119 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   26 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 456 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 824 )
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบ พศ ของโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบปฯ   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 1337 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่14   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 441 )
เรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานนโยบายประจำปี 2557   5 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 720 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 173 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 97 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 68 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 155 )
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 212 )
ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 366 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)