หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ


ข่าวทั่วไป | จัดซื้อจัดจ้าง | อบรมสัมมนา | บรรจุและสมัครงาน | ทุนการศึกษา | ทุกประเภท
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 102 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 87 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตรผู้พิพากษาศฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 20 )
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 153 )
แจ้งผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่และหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติตาฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 279 )
คณะภาษาและการสื่อสารกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 136 )
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชำฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 809 )
รายชื่อหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1649 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร MiniLLM โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ kฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 700 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 596 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 972 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1144 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 398 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1037 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 368 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   13 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 311 )
ข่าวมหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต(M.P.A)   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 407 )
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่16   9 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 291 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 228 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง)หลักสูตรผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 62)   6 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 312 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 266 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดปัจฉิมนิเทศผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาศาลชั้นฯ   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 525 )
สนง.ศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับผู้พิพากษาก่อนดำรงตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 673 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมกฎหมายองค์กรธุรกิจ การธนาคารและการบริการทางการฯ   2 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 230 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาต่อในโครงการประกาศนียบัตรบัฯ   26 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 666 )
ติดตาผลทุนการศึกษาและเร่งดำเนินการตามสัญญารับทุนพร้อมตอบแบบประเมินฯ   25 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 3068 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 547 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 13   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 617 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1021 )
รายชื่อผู้เบิกจ่ายทุนการศึกษา   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 293 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   30 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 837 )
การอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65   28 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 2140 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   23 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 552 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 552 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1151 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558   5 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 872 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2333 )
การอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุ่นที่ 14   22 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 2227 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1208 )
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส   9 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 481 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา และได้โอนเงินให้เรียบร้อยแล้ว   9 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 421 )
มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท   3 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 455 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 831 )
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มสมรรถะบุคลาการในการบริหารยุฯ   1 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 582 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบปรฯ   28 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 229 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1690 )
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 11   19 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 2998 )
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค 2 /57และ ภาค 1/58 พร้อมส่วนลดค่าลงทะเบียน   14 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 402 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 364 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3235 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 371 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศและข้อควรเร่งดำเนิฯ   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1395 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1785 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 4879 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 579 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1638 )
ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้อำนวยการระดับต้น" รุ่นที่ 1   14 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1170 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 673 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 673 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1198 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1036 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2076 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 506 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5922 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3713 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 962 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21197 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2258 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3596 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2443 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 6007 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2533 )
โครงการบรรยายธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 326 )
มูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และสำนักงาน ก.พ. จัดฝึกอบรมให้แก่ช้าราชการและผู้ที่สนใจทั่วไป   27 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 316 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 58 )
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง ความรู้และคุณธรรมเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแฯ   10 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 30 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนมีนาคม 2558   17 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 412 )
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัคร MBA (สปท.) รุ่นที่ 23   12 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 38 )
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท   10 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 66 )
สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2558   4 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 96 )
โครงการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 23   26 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1084 )
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัมนาจิต 5 ธันวามหาราช   13 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1224 )
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร การอบรมของหน่วยงานภายนอก   12 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 917 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M ร่วมกับ Chicago-Kent College of Law รุ่นที่ 6   15 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1566 )
การอบรมทางวิชาการโดยความร่่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และChicago-Kent College of Law สหรัฯ   10 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1289 )
คำแนะในการเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64   9 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1435 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผูพิพากษาศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค   8 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 346 )
ภาพกิจกรรม เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม มอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ผู้เกษียณอายุราช ประจำปี 25ฯ   30 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 120 )
รายชื่อผู้ที่ได้ขอเบิกทุนการศึกษา   26 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 462 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาลฎีกา   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 831 )
รายงานผลการพัฒนาบุคลากรตามแบบ พศ ของโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบปฯ   18 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 1339 )
สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่14   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 448 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 209 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 103 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
ภาพกิจกรรม ประธานศาลอุทธรณ์เปิดการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 74 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
  :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 164 )
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ขอเรียนเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 223 )
ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
ประธานศาลฏีการเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม หลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประ
  :: วันที่ 30 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 379 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)