หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ผู้บริหาร 
คณะกรรมการหลักสูตร  
บุคลากร/หน่วยงาน 
วิดีโอการอบรมย้อนหลัง 
ศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ 
จดหมายข่าวสถาบันฯ 
ตารางถ่ายทอดสดฯ 
e-Learning 
ติดต่อสถาบัน  
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
หนังสือเวียนสถาบันฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

  • ดูรายละเอียดตารางการอบรม
  • ไปยังศูนย์ข้อมูลความรู้สถาบันฯ
  • ไปยังระบบ e-Learning สถาบันฯ
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายละเอียด
  • คลิกดูรายการจดหมายข่าวสถาบันฯ
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร MiniLL.M รุ่นที่ 7 Chicago-kent College of Law   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 38 )
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต และหลักศฯ   3 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 138 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมมหาวฯ   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 773 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกษาอบรม   2 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 618 )
กำหนดการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน (ช่วงที่ 1) คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้อำนวยการระดับต้น”ฯ   1 ก.ค. 2558 ( อ่าน : 446 )
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ณ สถาบันสอนภาษา Wall Street English   23 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 553 )
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558   18 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 333 )
การอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1589 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 434 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 2   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2026 )
การสัมมนา เรื่อง รูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา   11 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 1033 )
เชิญร่วมอบรม หลักสูตร การบริหารงานพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 666 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   9 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 312 )
โครงการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่10 และรุ่นที่11   8 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 2654 )
การฝึกอบรมหลักสูตร หลักนิติธรรม   29 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 985 )
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม)หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" รุ่นที่ 25   28 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 973 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2394 )
เร่งรัดการยื่นเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับทุน ป.โท   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 230 )
ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "แก่นการจัดการด้านการเงิน" รุ่นที่1   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 599 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" รุ่นที่ 24   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1539 )
รายชื่อผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555 ที่ยังไมสำเร็จการศึกษา   19 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 974 )
บัญราชชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   14 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1262 )
รายละเอียดการดำเนินการของผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ ฯ   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 2967 )
โครงการอบรม หลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 25   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1463 )
โครงการอบรม เรื่อง "การบริหารองค์กรสำหรับผู้อำนวยการระดับสูง” รุ่นที่ 1   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1471 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1784 )
บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธฯ   23 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 379 )
รายชื่อหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 12   9 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 2591 )
ประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร MiniLLM โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ kฯ   8 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 922 )
การอบรมทางวิชาการ หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและสถาบันการศึกษฯ   18 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 1163 )
การเปิดเผยราคากลางฯ(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.M รุ่นที่6 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงาฯ   20 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 587 )
แจังวันครบกำหนดระยะเวลาสำเร็จการศึกษาของผู้รับทุนปริญญาโท ปี 2555   16 ก.พ. 2558 ( อ่าน : 1074 )
แบบพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเข็มศาลยุติธรรมสำหรับผู้ทำคุณประโยชน์   22 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 597 )
ข้อควรปฏิบัติสำหรับผูรับทุนสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท – ปริญญาเอกภายในประเทศฯ   20 ม.ค. 2558 ( อ่าน : 1275 )
การรายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   16 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 1279 )
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษา   2 ธ.ค. 2557 ( อ่าน : 956 )
แนวทางการอบรมและพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาฯ   20 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 1777 )
การอบรม หลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 12-13   11 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 3366 )
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”   6 พ.ย. 2557 ( อ่าน : 399 )
แนวทางเพิ่มศักยภาพฯและแบบรายงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1849 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   31 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 5604 )
การทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครเข้าศึกอบรม   30 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 1673 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนตุลาคม 2557   3 ต.ค. 2557 ( อ่าน : 738 )
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   17 ก.ย. 2557 ( อ่าน : 703 )
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูต Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และ ฯ   4 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1239 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อรับทุนฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ฯ   3 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 1067 )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการสอบซ่อมการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง" (พ.ต.กฯ   1 ก.ค. 2557 ( อ่าน : 2112 )
ตัวอย่างการเขียนเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หลักสูตรการบริหารผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 8-9   19 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 547 )
แจ้งวิธีการรายงานผลงานตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) รอบผล 25 ส.ค. 57   5 มิ.ย. 2557 ( อ่าน : 5948 )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 7   27 พ.ค. 2557 ( อ่าน : 3822 )
คำแนะนำการเตรียมตัวเดินทางและข้อมูลน่ารู้ โครงการฟังบรรยายพิเศษและศึกษาดูงานต่างประเทศ   17 เม.ย. 2557 ( อ่าน : 975 )
แนวทางการพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   25 พ.ย. 2556 ( อ่าน : 21248 )
แนวทางการจัดสรรทุนอบรมภาษาต่างประเทศ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ภายใต้โครงการส่งเสรฯ   20 มิ.ย. 2556 ( อ่าน : 2277 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเข้าอบรมที่สถาบันฯ   4 เม.ย. 2556 ( อ่าน : 3690 )
หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งเป็น ผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปฯ   5 พ.ย. 2555 ( อ่าน : 2472 )
แผนปฏิบัติการอบรมและพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   31 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 6042 )
ซักซ้อมความเข้าใจการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ   28 ส.ค. 2555 ( อ่าน : 2570 )
ผลงานวิชาการของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11   17 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 988 )
ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   4 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 887 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่ง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตร Mini LL.ฯ   3 มิ.ย. 2558 ( อ่าน : 250 )
หลักสูตร เลขานุการศาล   27 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1372 )
การรับสมัครหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 7   21 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1300 )
สถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่17   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 53 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง(มิใช่งานก่อสร้าง) หลักสูตรผู้บริหารกระบฯ   12 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 61 )
การอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง   8 พ.ค. 2558 ( อ่าน : 1005 )
การติดตามประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558ฯ   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 673 )
รายชื่อการเบิกจ่ายทุนการศึกษา   30 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 127 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสมรรถนะ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงาน : การมุ่งผลสัมฤทธฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1688 )
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง หลักสูตรผู้พิพากษาศฯ   24 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 305 )
แจ้งผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่และหน่วยงานที่สังกัดปฏิบัติตาฯ   22 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 341 )
คณะภาษาและการสื่อสารกำลังรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันบัณฑฯ   21 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 206 )
สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีในศาลชำฯ   17 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1002 )
ประกาศ รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก โครงการผู้เชี่ยวชาญทางกาฯ   7 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1042 )
ประกาศ รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1746 )
รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญฯ   2 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 1616 )
ตารางการอบรมหลักสูตรผู้บริการกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2558   1 เม.ย. 2558 ( อ่าน : 584 )
โครงการบรรยายธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมฯ   30 มี.ค. 2558 ( อ่าน : 350 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)  


ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 2
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 43 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เลขานุการศาล
  :: วันที่ 24 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม พิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่องรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานพิมพ์คำพิพากษา ครั้งที่ 1
  :: วันที่ 22 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 57 )
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
ภาพกิจกรรม รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการการอบรม หลักสูตร ผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 12
  :: วันที่ 15 มิ.ย. 2558 :: ( อ่าน : 96 )
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
ภาพกิจกรรม รองประธานศาลฏีกากล่าวเปิดหลักสูตรผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง
  :: วันที่ 21 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 95 )
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
ภาพกิจกรรม ประธานศาลฏีกากล่าวเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
  :: วันที่ 24 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 348 )
ดูเพิ่มเติม(ข่าวเก่า)