หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ::::::: สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม :::::: วิสัยทัศน์ : องค์กรหลักแห่งการพัฒนาบุคลากร :::::: พันธกิจ : พัฒนา รวดเร็ว เรียบง่าย รักษาวินัย ร่วมใจทำงานลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด
สรุปการบรรยาย การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานิติกรระดับกลาง (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 7
แผนพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษาภายในประเทศ
รายงานการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
แผนปฏิบัติการจัดอบรมและสัมมนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
สาระน่ารู้ทั่วไป
สาระน่ารู้ ประจำปี พ.ศ. 2561
 1. 01 ปลานิล ปลาพระราชทานจากรัชกาลที่ 9 สร้างอาหารแก่คนไทย
 2. 02 19 วิธีรักษาฝ้า & รักษาฝ้าด้วยวิธีธรรมชาติ ! หน้าเป็นฝ้าทําไงดี
 3. 03 กินเพื่อลดไขมัน
 4. 04 มะเขือเทศคุณประโยชน์ทางโภชนาการกับสรรพคุณในการดูแลผิวพรรณ
 5. 05 อดข้าวไว้กินหวาน ลดน้ำหนักได้จริงไหม ต้องเคลียร์ให้ชัด !
 6. 06 10 สิ่งที่คนในปัจจุบันขาดไม่ได้
 7. 07 แนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
 8. 08 บริหารเงินแบบพอดี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง
 9. 09 10 วิธี รู้จักใช้เงินเป็น
 10. 10 8 วิธีการบริหารเวลาของผู้ประสบความสำเร็จ
 11. 11 บริหารชีวิตอย่าง “SMART”
 12. 12 ปรัชญาการทำงาน และการดำเนินชีวิต
 13. 10 ผักและผลไม้ เพื่อสุขภาพที่ดีภายในร่างกาย
 14. 14 10 ประโยชน์ของการดื่มน้ำอุ่น