ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการบัญชี ๕ บัญชี ๔ (เพิ่มเติม) และแบบแลกเปลี่ยนศาลในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในภูมิภาค (01/02/59)

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (01/02/59)

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวน ม.ปลาย สมัคร "ค่ายต้นกล้าตุลาการ" (29/01/59)

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (28/01/59)

ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (25/01/59)

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ส่วนกลางและศาลไม่สังกัดภาค) (22/01/59)

ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะกรรมการอบรมและพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (22/01/59)

ประกาศศาลแขวงธนบุรี เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (22/01/59)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง (19/01/59)

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการบัญชี ๔ (18/01/59)


ข่าวบรรจุ / สมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (21/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (29/01/59)

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๖ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งผู้ประนีประนอมศาลอุทธรณ์ภาค ๖ (29/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (28/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดหัวหิน เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดมีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมฯ (28/01/59)

ประกาศศาลแขวงขอนแก่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (26/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดน่าน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (26/01/59)

ประกาศศาลแขวงชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร (26/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (22/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม (21/01/59)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (20/01/59)...ดาวน์โหลดใบสมัคร


ข่าวประกวดราคา / สอบราคา

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ (29/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งประกอบ (29/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๑ รายการ (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอาวุธแบบมือถือ จำนวน ๖๑ เครื่อง (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รักษาความปลอดภัย เครื่องเอกซเรย์ตรวจหาอาวุธและวัตถุระเบิด จำนวน ๓ เครื่อง (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อระบบชุดประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุทัยธานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักฯ (26/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ได้จากการรื้อถอนปรับปรุงลิฟต์โดยสาร อาคารศาลอาญา (25/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) (01/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๓๓๓ รายการ (29/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๑๐ หน่วย (29/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑๑๓ รายการ (22/01/59)

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๑๒ หน่วย (22/01/59)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด (22/01/59)

ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตู้สาขาโทรศัพท์ ขนาด ๓๐ สายนอก ๕๐๐ สายใน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เดินสายและติดตั้ง(21/01/59)